Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό

Διονύσιος Π. Χίσσας

2008 - 2009:

Clinical fellow, Royal liverpool and Broadgreen University hospitals, Sportsmedicine - Shoulder , Elbow Department (Dir. C. Sinopidis, Prof. S. Frostick), and Knee Surgery Department (Dir. A. Taylor) Liverpool, United Kingdom.

2002 - 2003:

Clinical fellow, Department for Sportsmedicine, Shoulder and Elbow surgery (Dir. H. Georgousis) , and Department for Hand surgery ( Dir. F. Steffens), St.Josef Hospital, Essen, Germany.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

2004 - 2010:

Ολοκλήρωση της Διδακτορικής του Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης, με την υποστήριξη της τον Απρίλιο του 2009, με θέμα:
"Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της Σιμβαστατίνης (HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS) στον μηχανισμό πώρωσης των καταγμάτων"
Η τριμελή συμβουλευτική επιτροπή απαρτιζόταν από τους κ.κ: Διονύσιο Βερέτα Αν.Καθηγητή( Επιβλέπων καθηγητής), Κωνσταντίνο Καζάκο Αν.Καθηγητή, και Αλέξανδρο Πολυχρονίδη Αν.Καθηγητή.

Πτυχιακές Σπουδές

1988-1992:

Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στον Κλασσικό Αθλητισμό με Εξειδίκευση στους Δρόμους.

1994-2000:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.