ΑρχικήbulletΙατρείο

Διεύθυνση

Πλαστήρα 17, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 24, Αττική

Τηλέφωνο

210 6148586
694 5855705

Facebook YouTube Διονύσιος Π. Χίσσας
Sportrauma

Κλινική Sportrauma

Ο εξοπλισμός του ιατρείου περιλαμβάνει σύγχρονο σύστημα διαγνωστικών υπερήχων το οποίο παρέχει υψηλή αξιοπιστία στην διάγνωση μυικών – τενόντιων κακώσεων και φλεγμονών, καθώς επίσης σημαντική βοήθεια σε μία ποικιλία πράξεων όπως εγχύσεις φαρμάκων, παροχεύτευση αιματωμάτων, κα.

Στον ίδιο χώρο επιτελούνται μία σειρά από προηγμένες τεχνικές (Ενέσιμη θεραπεία) για την αντιμετώπιση Μυικών και Τενόντιων τραυματισμών καθώς και παθήσεων του Αρθρικού χόνδρου.

Φωτογραφίες

Κλινική Κλινική Κλινική Κλινική Κλινική Κλινική